پيامبر اکرم(ص): کسي که صبح کند وبه فکر گشايش امور مسلمين نباشد مسلمان حقيقي نيست.
«به وب سایت زرین قلم خوش آمدید»

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد